+48 507 02 55 44
biuro@ab-gwarancja.pl

O firmie

Podstawową działalnością Firmy AB-GWARANCJA  jest świadczenie usług porządkowych w różnego rodzaju obiektach oraz terenach zewnętrznych. W branży działamy od 2003 roku.

O wysokiej jakości naszych usług świadczą:

  • personel – regularnie szkolony z zakresu technik sprzątania, użytkowania środków czystości i dezynfekcji, bezpieczeństwa  i higieny pracy Klienta (Projekty EFS),
  • technologia - opracowane standardy i normy , sprzęt i środki czystości dostosowane do specyfiki obsługiwanego obiektu, opracowane plany sprzątania podnoszące efektywność pracy,
  • badania zadowolenia Klienta – cykliczne kontakty z odbiorcami naszych usług w celu poznania opini na temat świadczonych usług oraz oczekiwań Klientów.
Każdego Klienta i każdy obiekt traktujemy indywidualnie.Ofertę cenową przygotowujemy po spotkaniu z Klientem, wspólnym ustaleniu zakresu i częstotliwości usług. W przypadku obiektów wymagających specjalistycznej technologii w spotkaniu bierze udział również przedstawiciel naszego Działu Technologii. Dysponujemy najnowszą technologią sprzątania oraz parkiem wyspecjalizowanych maszyn, co w połączeniu za specjalistycznymi środkami chemicznymi gwarantuje wysoką jakość usług przy umiarkowanych cenach.

organizacja realizacji usługi – stały, bezpośredni i wielostopniowy nadzór nad realizacją powierzonych zadań, sprawowany przez: Brygadzistów, Koordynatorów Kontaktów i Audytorów wewnętrznych.


W naszej ofercie